Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 627 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 je uzatvorená  podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 11. 2020
Povinná osoba je povinná aktualizovať program podľa predmetu svojej činnosti a v súlade s legislatívnymi zmenami. O zmenách v programe musí povinná osoba informovať svojich...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2020

Prinášame vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke spoločnosti).

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť...
Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 5. 11. 2020
Ustanovenie § 54 zákona o správe daní ustanovuje podmienky, za ktorých daňový alebo colný úrad vydá do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas s návrhom na výmaz...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Prehlbovaním kvalifikácie sa rozumie priebežné vzdelávanie zamestnancov v rámci toho istého kvalifikačného stupňa. Účelom je udržanie odborných znalostí potrebných na kvalitný...
Autor: JUDr. Tímea Kovácsová, Bc. Ivana Gumanová, Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020
Odporúčame: EPI Docs
Zakladateľským dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade viacerých zakladateľov je spoločenská zmluva, ktorej podstatné náležitosti sú vymedzené v ustanovení § 110...
Autor: JUDr. Zuzana Bartová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020
Odporúčame: EPI Docs
Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím...
Autor: Mgr. Ján Cuhanič, Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020
Podľa § 75j ods. 1 Obchodného zákonníka zostaví likvidátor ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, účtovnú závierku,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.