Výsledky vyhľadávania v Účtovných súvzťažnostiach: 3 357 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Pripravili sme pre vás aktuálnu príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2021. Aktualizovaná publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Dlhodobý majetok je majetok, ktorý sa v podniku používa dlhšie ako jeden rok. Nemení svoju formu a postupne sa opotrebúva. Svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Zásoby sú súčasťou obežného majetku účtovnej jednotky. Do obežného majetku sa zaraďujú preto, že nie sú určené na dlhodobé používanie pri činnosti účtovnej jednotky, ale ich...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Obsahom účtovej triedy 2 je finančný majetok a finančné zdroje. Jeho charakteristickou črtou je vysoká likvidnosť, bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba do jedného...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Na účtoch účtovej triedy 3 sa účtujú pohľadávky a záväzky účtovnej jednotky odo dňa ich vzniku po ich zaplatenie. Ide predovšetkým o záväzky a pohľadávky z obchodných vzťahov,...
Právny stav od: 1. 1. 2021
V účtovej triede 4 sa účtujúzákladné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, oceňovacie rozdiely, prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia v...
Právny stav od: 1. 1. 2021
V tejto účtovej triede 5 – Náklady sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od...
Právny stav od: 1. 1. 2021
V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa...
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účtová trieda 7 obsahuje súvahové uzávierkové účty, výsledkový uzávierkový účet a podsúvahové účty.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Príklady súvzťažného účtovania dane z pridanej hodnoty. Ide napr. o prípady: Odpočítanie dane pri registrácii, Dodanie tovaru v tuzemsku, Dodanie tovaru do iného členského štátu v...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.