Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 694 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2021
Spoločník spoločnosti A previedol svoj 30 % podiel na základnom imaní v spoločnosti B na spoločnosť A v októbri 2018 bezodplatne. Spoločnosť A (mikro ÚJ) zaradila tento podiel do...
Dátum publikácie: 25. 5. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2021
Spoločnosť má na účte 042 PS z minulých rokov 9 500 € za technické zhodnotenie (rekonštrukciu) predajne. Predajňu má v nájme, ale v zmluve nie je dohodnuté odpisovanie nájomcom a...
Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Občianske združenie prevádzkovalo škôlku v prenajatých priestoroch. K 31. 8. 2020 ukončilo činnosť škôlky a postupuje ju novému záujemcovi. Dohodli sa na určitej sume – musí to...
Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2021
S. r. o. čerpala v r. 2019 bankový úver. Keďže ho v r. 2019 nepoužila na podnikateľské účely, úroky a všetky poplatky týkajúce sa úveru účtovala na nedaňové náklady. V r. 2020...
Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Záujmové združenie právnických osôb má výkaz ziskov a strát rozdelený na hlavnú nezdaňovanú a zdaňovanú činnosť. V roku 2015 združenie zaúčtovalo dohad: 378xx/691xx – patrí do...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Na FO podnikateľa, platiteľa DPH, bol dňom 14. 9. 2020 vyhlásený konkurz. Je potrebné ku dňu predchádzajúcemu vyhláseniu konkurzu podať daňové priznanie k dani z príjmov? Ak áno,...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Firma má zakúpené cenné papiere. Ide o investičné cenné papiere. Oceňujú sa v obstarávacej cene alebo v reálnej hodnote cez výsledovku, alebo v reálnej hodnote cez imanie? Je k...
Dátum publikácie: 18. 12. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Na Družstvo A prišlo od exekútora oznámenie o ukončení exekučného konania a s tým aj zaplatenie trov starej exekúcie v zložení základ dane + 20 % DPH. Tento prípad, ktorý sa dal na...
Dátum publikácie: 18. 12. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť s r. o. spravuje nájomné mestské byty na základe mandátnych zmlúv a zmlúv o výkone správy bytov podľa § 8a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s mestom. V...
Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020
Má zamestnanec (učiteľ) nárok na preplatenie cestovného, ak v súvislosti s výskytom COVID-19 na škole bol v kontakte s pozitívnym žiakom a zúčastnil sa testovania v inom meste, ako...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.