Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 173 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 8. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Obecný úrad vykonáva kontrolu u platiteľa DPH na daň z nehnuteľností. Kontrola bola začatá v priestoroch platiteľa a obecný úrad dodatočne žiada o dodanie všetkých nájomných zmlúv...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Obec poskytuje služby pre občanov, t. j. vodné a služby poskytované obecným traktorom, z týchto služieb obec eviduje nedoplatky. Nedoplatky obec riešila zaslaním výziev, ale...
Dátum publikácie: 4. 5. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Hlavný kontrolór obce sa nahlásil na kontrolu do základnej školy, ktorá patrí pod obec. Chce kontrolovať mzdovú agendu. Aké sú jeho právomoci? Ktoré údaje mu škola nemôže poskytnúť...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Jeden zo zamestnancov spoločnosti požaduje zverejnenie osobných údajov ostatných zamestnancov z dôvodu, že cca trikrát ročne žiada vstup zamestnancov do iných spoločností a...
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č....
Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnanci vrátnice pýtajú občiansky preukaz na identifikáciu osôb, ktoré vstupujú do objektu. Je potrebné dať dotknutým osobám príp. niečo podpísať? Je číslo občianskeho preukazu...
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Na akom právnom základe je možné použiť, zverejniť staré fotografie (z minulosti) pri oslavách výročia založenia školy (samozrejme, že niektoré dotknuté osoby sú už zosnulé)?
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak je so zamestnancom opätovne každý rok uzatváraná dohoda o pracovnej činnosti, musí byť aj na každý rok podpísané nové Oboznámenie dotknutej osoby?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Starostka obce chce kontrolovať pracovné zmluvy a platové dekréty zamestnancov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Má na to starostka právomoc, keď platí zákon o ochrane osobných...
Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť na intranete každý mesiac aktualizuje zostatok dovoleniek zamestnancov. K týmto údajom majú prístup len riaditelia a vedúci zamestnanci. Je zostatok dovolenky...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.