Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 1 200 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec pochádzajúci z Ukrajiny má pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2014
Môže zamestnávateľ uzatvoriť k uzatvorenej dohode o pracovnej činnosti (doba trvania dohody 2 mesiace) dohodu o zmene obsahu dohody o pracovnej činnosti s dobou predĺženia doby...
Dátum publikácie: 29. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003
Zamestnancovi v robotníckej profesii pri rôznej hodinovej mzde podľa druhu vykonávanej práce (napr. elektrikár, čistiaci majster) patrí za školenie, ktoré absolvoval počas riadnej...
Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2006
Kto sa považuje za vyživovanú osobu na uplatnenie nepostihnuteľných súm pri výpočte zrážok zo mzdy? Môže byť za vyživovanú osobu považované dieťa, ktoré má 22 rokov, neštuduje, ale...
Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Zamestnankyňa plánuje predĺženie rodičovskej dovolenky z dôvodu nepriaznivého stavu dieťaťa do veku 6 rokov. Je zamestnávateľ povinný jej stále držať pracovné miesto?

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní za rok 2018 uplatňoval daňový bonus na zaplatené úroky (úver začal úročiť 13. 6. 2018). Tento úver refinancoval (v tej istej banke). Môže si aj po...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Zamestnankyňa má 25 rokov a čerpala materskú a rodičovskú dovolenku: 1. 1. 2016 – 29. 3. 2016 pracovala, 30. 3. 2016 – 7. 8. 2016 práceneschopná, 8. 8. 2016 – 23. 4. 2017 –...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Aké platí odvody člen dozornej rady, starobný dôchodca s pravidelnou odmenou 200 eur mesačne? Má možnosť uplatniť si úľavu na odvodoch na sociálne poistenie, keďže má príjem 200...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma uzavrela so strednou školou zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania. Akú minimálnu sadzbu za hodinu produktívnej práce musí firma študentovi poskytnúť?

Dátum publikácie: 24. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a ako doklad priložil jej výplatné pásky. Je toto dostatočné preukázanie jej príjmu, prípadne musí doložiť...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené