Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 224 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 12. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 30. 3. 2022
Ak je povinne zverejňovaná zmluva uzavretá v inom ako slovenskom jazyku, je potrebný k nej aj úradne osvedčený preklad alebo sa zverejňuje len v jazyku, v akom bola uzavretá?
Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2010
Keď povinná osoba plne vyhovie žiadosti o poskytnutie informácie a tieto žiadateľovi poskytne, kto má podpísať sprievodný list, ktorým sa informácie poskytujú a kto má podpísať...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 2. 1. 2006
Môže hlavný kontrolór obce vykonávať kontrolu vybraných odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií? Resp. v akom rozsahu hlavný kontrolór obce...
Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 2. 2019
Musí byť čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu pre starostu obce, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra obce schvaľované obecným zastupiteľstvom?Musí byť preplatenie...
Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 2. 2019
Majú poslanci nárok na odmenu v prípade, ak sa riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva nekonalo, pretože pri prezentácii sa zistilo, že pre nedostatočný počet prítomných nie je...
Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2006

Zaniká funkcia starostu obce doručením trestného rozkazu alebo rozsudku za odsúdenie za prečin, prípadne aj pre iný trestný čin alebo priestupok?

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Obec zriadila zberný dvor, avšak zabudlo sa na schválenie poplatku za objemný odpad. Je možné poplatok doplniť do všeobecne záväzného nariadenia dodatkom počas roka?

Dátum publikácie: 8. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2007
Je povinnosť zamestnávateľa zisťovať, či je budúci zamestnanec (v pracovnom pomere alebo na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru) poberateľom dôchodku (či už starobného,...
Dátum publikácie: 6. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2015

Je obec povinná okrem svojej webovej stránky zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk)?

Dátum publikácie: 13. 8. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2015
Je povinnosťou obce v postavení zamestnávateľa komunikovať v rámci svojej mzdovej a personálnej agendy elektronicky? Napríklad styk s poisťovňami, vydávanie potvrdení o príjme pre...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.