Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 19 420 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 11. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2021
1. Patrí zamestnancovi , ktorí je zamestnaný na skrátený pracovný úväzok, odmena podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo sa táto odmena kráti pomerne k pracovnému úväzku?...
Dátum publikácie: 26. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2021
Majú starosta obce a hlavný kontrolór obce nárok na odmenu podľa čl. II bodu 3 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o...
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021
Spôsob výpočtu výšky prvej pomoci za mesiac júl 2021 - opatrenie 3A: Zamestnanec je na prekážke v práci na strane zamestnávateľa a má vyplatenú náhradu mzdy vo výške 80 %...
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2021
Momentálne spoločnosť ide na 80 % a taktiež bude podávať výkaz na Prvú pomoc 3A. Má zamestnávateľ nejakú možnosť zamestnancom doplatiť zvyšných 20 % do plnej hrubej mzdy? Akým...
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Občianske združenie združuje členskú základňu telesne a zdravotne postihnutých detí. V roku 2020 dostalo podiel zaplatenej dane z podaných daňových priznaní za rok 2019. Podľa...
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Spoločnosť A má jediného spoločníka A, základné imanie je vo výške 5 000 eur. Spoločnosť B má medzi svojimi spoločníkmi spoločníka A s vkladom 5 000 eur, t. j. 16,67 % podiel....
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Firma má nového odberateľa, s ktorým bol dohodnutý zmluvne vstupný bonus, ktorý poskytne firma ako dodávateľ a odberateľ ho už aj vyfakturoval. V zmluve bolo taktiež dohodnuté, že...
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Česká firma prenajíma slovenskej spoločnosti hnuteľné veci, ktoré spoločnosť používa v SR. Táto česká firma mesačne fakturuje prenájom týchto hnuteľných vecí. Vzťahuje sa na to...
Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2021
Spoločnosť so sídlom v Rakúsku zamýšľa od 15. 9. 2021 zamestnať jedného zamestnanca s bydliskom na Slovensku na home office. Zamestnávateľ nemá dosiaľ žiadnu prevádzkareň na...
Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Zamestnávateľ zabezpečuje stravné prostredníctvom zmluvného zariadenia s tým, že zamestnávateľ platí v zmysle legislatívy 55 %, plus prispieva zo sociálneho fondu nad rámec 0,06 €...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.