Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 690 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť prenajala zahraničnej spoločnosti z Poľska pracovný stroj. Prenájom sa fyzicky uskutočnil na území SR. Poľská spoločnosť poslala list, v ktorom oznamuje zrazenie...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Konateľ vložil ešte v r. 2018 na bankový účet čiastku 8 000 €, zaúčtované to bolo ako vklad do ostatných kapitálových fondov na účte 413. Účtovníčka však zistila, že malo ísť o...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Spoločnosť chce požiadať banku o úver, ale keďže potrebuje aj vlastne zdroje, riešilo by sa to formou pôžičky od konateľov. S týmto postupom má banka problém, takže spoločnosť má...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Slovenská s. r. o., ktorá nepodniká v poisťovníctve, uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou so sídlom vo Veľkej Británii (poisťovňa nemá pobočku v SR). Uvedená poisťovňa vyčíslila na...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2004

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo vyžiadať si a dostať od obce pred schvaľovaním záverečného účtu obce hlavnú knihu, výsledovku, FIN 1-12/2018, súvahu?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Môže obec organizovať bál, ak je v rozpočtovom provizóriu a ako má o tejto aktivite účtovať (príjmy a výdavky)?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 2. 1. 2019
Je správne, ak bol zvolený z rady nepedagogických zamestnancov jeden zamestnanec, ktorý bude poberať príplatok za vedenie, a tento nemá ani vyššie vzdelanie ako stredoškolské? Sú...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Má príspevková organizácia právo si obstarať kapitálový výdavok z vlastných prostriedkov bez predošlého súhlasu obecného zastupiteľstva?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec predložil zamestnávateľovi faktúru na jeho meno vystavenú živnostníkom, kde je uvedené, že išlo o poznávací zájazd - putovanie po kostoloch Slovenska od 22. 5. do 24....
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Zamestnávateľ (škola) od septembra 2018 prijala učiteľa bez pedagogickej praxe.Zaradený bol do 9. platovej triedy. V máji 2019 urobil adaptačné skúšky a bol zaradený do 10....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené