Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 244 výsledkov
...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 31. 12. 2019
Akú ekonomickú klasifikáciu použiť pri vyplatení preplatku z ročného zúčtovania ZP zamestnancovi prostredníctvom miezd? Akú ekonomickú klasifikáciu použiť pri výplate príspevku zo...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
SZČO začala podnikať od 1. 4. 2019 podľa živnostenského listu. Dňa 29. 10. 2017 kúpila ojazdené nákladné auto za 13 590 € (11 235 + 20 % DPH 2 265) ešte ako občan - nepodnikateľ....
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Pred 6 rokmi prebehlo dedičské konanie, kde 3 súrodenci zdedili každý 1/3 podielu na majetku po rodičoch. V októbri 2019 súrodenec (nepodnikateľ) odkúpil od svojho brata jeho...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnankyňa – nepedagogický zamestnanec – bola zaradená podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme – časť 01 Spoločné...
Dátum publikácie: 8. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Vstupujú do základu na tvorbu sociálneho fondu aj príplatky za sobotu, nedeľu a príplatok za prácu v noci? Zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona o odmeňovaní...
Dátum publikácie: 8. 1. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Osoba pracuje ako pedagogický pracovník na vysokej škole (závislá činnosť). Je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2017. Vykonáva znaleckú činnosť pre...
Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnanci vrátnice pýtajú občiansky preukaz na identifikáciu osôb, ktoré vstupujú do objektu. Je potrebné dať dotknutým osobám príp. niečo podpísať? Je číslo občianskeho preukazu...
Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 12. 2007

Musí mať základná škola zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Škola poskytuje stravovanie zamestnancom vo vlastnej školskej jedálni a súčasne jednému zamestnancovi poskytuje stravné lístky z dôvodu diéty, má potvrdenie od špecializovaného...
Dátum publikácie: 3. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa neprišla do práce 2 dni a tvrdí, že bola chorá. Od lekára má údajne potvrdenie, ale žiadnu priepustku zamestnávateľovi nedoniesla. Je možné toto ospravedlniť?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené