Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 057 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do akej platovej triedy má byť zaradená zamestnankyňa, ktorá robí na obci ako jediný zamestnanec „všetko“, t. j. evidencia obyvateľov, majetok, účtovníctvo, mzdy, dane, rôzne...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zahraničná firma má vyslaných zamestnancov v Slovenskej republike. Aký dátum má zamestnávateľ uviesť v mesačnom prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň v riadku 1 –...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002
Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec predložil faktúru za pobyt vrátane služieb v kúpeľoch v termíne od 19. 4. do 22. 4. 2019. Takto je to uvedené na faktúre. Faktúru vystavila cestovná kancelária, cez...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť 13., resp. 14. plat zamestnancom, je jeho povinnosťou vyplatiť 13., resp. 14. plat všetkým zamestnancom, ktorí splnia zákonné podmienky min....
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť vyrába a predáva rôzne kovové konštrukcie (schodíky k lisom so zábradlím, kovové háky na vyťahovanie plastov z formy, kovové zábrany,...). Vzťahuje sa na tieto výrobky...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Otec v roku 2008 zdedil 1/5 podiel po rodičoch - dom so záhradou. Tento podiel daroval dcére v roku 2016. V roku 2018 dom so záhradou predala. Podlieha tento príjem zdaneniu, platí...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Je možné, aby dvaja konatelia, ktorí nepoberajú žiadnu odmenu z firmy, mali preplatené stravne? Konatelia (v pozícii zamestnancov) boli pracovať  na zákazke, kde im bola poskytnutá...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže byť so zamestnancom prijatým na dobu zastupovania iného zamestnanca dohodnutá skúšobná doba?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Lucián Jakubík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ako má rozpočtová organizácia zaúčtovať vrátenú exekúciu spolu s tým, že ju vráti zamestnancom:1. príjem na BU rozpočtovej organizácie od exekútora,2. vrátenie odpočítanej exekúcie...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené