Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 18 532 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Zamestnanec skončil na gymnáziu pracovný pomer k 31. 5. 2019. Tento istý zamestnanec znovu nastupuje na gymnázium od 20. 8. 2021. Medzitým pracoval v inej sfére, nie v školstve. V...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Na akú položku ekonomickej klasifikácie obec zaúčtuje úhradu faktúry firme, ktorá v obci vykonáva antigénové testovanie na základe zmluvy s obcou? Obec podá zúčtovanie testovania,...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť má 10 zamestnancov. K 31. 12. 2020 má každý zamestnanec 3 dni nevyčerpanej dovolenky z roku 2020, čiže spolu je to 30 dní. Účtovná závierka k 31. 12. 2020 sa zostavuje...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Slovenský platiteľ DPH nakúpi tovar – víno z Rakúska s cieľom ďalšieho predaja. Aké sú povinnosti platiteľa z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnankyňa si prvý raz pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov za rok 2020 uplatnila zníženie základu dane na manžela, poberateľa invalidného dôchodku. Zamestnankyňa má záujem si...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Ustanovenie § 47 ods. 6 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch uvádza: „Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Uchádzačka o zamestnanie na pozíciu učiteľa cudzieho jazyka má dlhoročnú prax v jazykovej škole. Musí pri nástupe do ZŠ absolvovať adaptačné vzdelávanie? Uchádzačka o zamestnanie...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Pedagogický zamestnanec školy – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – si urobil rozširujúce štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. pre učiteľa prvého stupňa základnej školy....
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 19. 6. 2019
V spoločnosti bolo dňa 16.5.2021 nainštalované nové chladiace zariadenie obsahujúce fluorované skleníkové plyny. Do akého dátumu si musí splniť ohlasovaciu povinnosť orgánu štátnej...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Platiteľ má dostať od obchodného partnera faktúru za nájom maštalí. Pohľadávky obchodného partnera sú založené v banke, teda platiteľ bude nájomné platiť banke. Má sa vystaviť...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.