Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 výsledkov
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 27. 3. 2020
V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, má zamestnanec viacero možností, ako mu môže byť mzda vyplatená. Čo však v prípade, ak zamestnávateľ nemá finančné...
Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 25. 4. 2020
Príspevok sa zaoberá novelou zákona o pozemkových spoločenstvách č. 91/2020 Z. z., ktorej účelom bola pomoc pozemkovým spoločenstvám, ktoré vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej...
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020
Upresnenie výkladu novej úpravy v Zákonníku práce zavedenej novelou č. 66/2020 Z. z. v časti o poskytovaní náhrady mzdy vo výške 80 % v prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať...
Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
V súčasnosti dochádza k spracovaniu miezd za mesiac marec 2020, mnohé samosprávy sú zmätené z informácií, s ktorými sa denno-denne stretávajú v rôznych médiách. Z toho dôvodu sme...
Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 3. 4. 2020
S účinnosťou odo dňa 3. 4. 2020 nadobúdajú účinnosť viaceré zmeny zákonov, okrem iného aj zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorých prijatie je realizované vzhľadom...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Zákon č. 66/2020 Z. z. – novela Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov – je účinný od 4. 4. 2020. Snahou bolo v krízovej situácii udržanie existujúcich pracovných...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 2. 1. 2016
Právny stav do: 2. 4. 2020
Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca sú ustanovené v ust. § 6 a nasl. zákona o BOZP. Podľa ust. § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľovi uložená povinnosť...
Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Právne minimum podnikateľa – 15 základných povinností a novinky pre rok 2020

Dátum publikácie: 6. 6. 2019
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018
Spoločnosti často zabúdajú, že na zasielanie reklamných materiálov sa okrem legislatívy ochrany osobných údajov vzťahuje i ďalšia súvisiaca legislatíva upravujúca zasielanie...
Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2018
Zákon č. 110/2018 Z. z. novelizoval zákon o pozemkových spoločenstvách. Spoločenstvám vznikli na základe tejto novely povinnosti, ktoré musia byť splnené v lehote do 30. júna 2019.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.