Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 28 výsledkov
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Efektívne odpadové hospodárstvo je v značnej miere o spôsobe myslenia. Je odpad skutočne odpadom alebo sa dá použiť opätovne, opraviť alebo postúpiť na recykláciu a využiť znovu...
Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Viete, ktoré evidencie, ohlásenia, oznámenia, záznamy, potvrdenia ste povinní vypracovávať, kedy, komu a akým spôsobom ich odovzdávať? Zoznam povinností odpadového hospodárstva,...
Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 15. 11. 2020
Cieľom článku je priniesť praktický pohľad na stanovenie postupu organizácie pri riadení odpadového hospodárstva. V úvode je potrebné zadefinovať procesy a stanoviť postupy pre...
Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 10. 2020
Novela zákona o odpadoch so sebou prináša viaceré zmeny v termínoch a povinnostiach jednotlivých subjektov pôsobiacich v reťazci odpadového hospodárstva. Aké zmeny a termíny platia...
Dátum publikácie: 28. 9. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 7. 2020
Nové právne nariadenia smerujú k obmedzovaniu skládkovania odpadov. Od 1. 1. 2021 bude zakázané skládkovať komunálny odpad bez predchádzajúcej úpravy. Obce musia zaviesť zvýšené...
Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje so sebou priniesol aj zmenu zákona o odpadoch, konkrétne zmeny v evidencii údajov do informačného systému odpadového hospodárstva...
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 7. 2020
Politika odpadového hospodárstva by sa mala zameriavať aj na obmedzovanie využívania prírodných zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva v...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 9. 4. 2020
V úvode auditu sa najskôr rozanalyzuje celková činnosť spoločnosti, ako aj priestory, v ktorých sa vykonáva. Ciele auditu je preveriť spoločnosť z hľadiska legislatívnych...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 9. 4. 2020
Hlavným poslaním Environmentálneho fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na...
Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2020
S účinnosťou od 1. mája 2020 nadobúdajú platnosť zmeny v požiadavkách na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, zmeny v označení na výdajnom stojane a výdajnej...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.