Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 236 výsledkov
...
Dátum publikácie: 31. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2021
Zákonom č. 373/2021 Z. z. došlo k úprave zákona o ochrane osobných údajov a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) s účinnosťou od 1. 11. 2021.
Dátum publikácie: 29. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2021
Príspevok rozoberá novelu zákona o odpadoch, ktorej účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021 s výnimkou niektorých zmien, kde nastane účinnosť neskôr, a kde na to upozorňujeme...
Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Pomerne frekventovanou zmluvou je kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Pretože nehnuteľnosti bývajú obvykle vyššej hodnoty, je dobré mať v zmluve „poistené“...
Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Pomerne frekventované sú situácie, kedy obec prenajíma časť svojho majetku. Ide o prípady prenájmu pozemku pre umiestnenie predajného stánku, pre vybudovanie prístupovej cesty;...
Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Z praktických...
Dátum publikácie: 27. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na...
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 8. 2021
S účinnosťou od 1.8.2021 došlo k niekoľkým zmenám v zákone o tepelnej energetike. Zmeny sa týkajú definície niektorých pojmov, vydávania záväzných stanovísk, ako aj skončenia...
Dátum publikácie: 6. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 12. 2020

V prípade, že chce obec určiť uliciam alebo verejným priestranstvám názov, urobí tak všeobecne záväzným nariadením podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona o obecnom zriadení.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022
V zbierke zákonov vyšiel zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon...
Dátum publikácie: 13. 8. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022
Cieľom novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bolo plnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, ktorého zámerom je „zjednotenie...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.