Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 228 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Podľa postupu pri oprave základu dane definovanom v zákone o DPH postupuje platiteľ dane, dodávateľ tovarov a služieb, nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ako aj...
Dátum publikácie: 12. 6. 2020
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí motorového vozidla z iného členského štátu je podmienené jednak postavením kupujúceho v tuzemsku, aj postavením predávajúceho v...
Dátum publikácie: 19. 3. 2020
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Doplnenia a z neho vyplývajúce zmeny sa týkajú predovšetkým určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, bezodplatnom dodaní súčasti tovaru, pri obstaraní ktorého nebola...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Dané povinnosti sa...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Povinnosť robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane má platiteľ dane, ktorý si kráti odpočítateľnú daň koeficientom v súlade s § 50 zákona o DPH.

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Platiteľ dane v roku 2019 uskutočnil rôzne zdaniteľné obchody, ktoré niektoré podliehali dani, niektoré boli oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane iné bez možnosti...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Zákon o DPH definuje niektoré povinnosti, ktoré sa viažu ku koncu kalendárneho roku. Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Zákon o DPH definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške, po prepočte koeficientom. Platiteľ dane, ktorý si kráti...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.