Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 21 477 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 15. 6. 2021
Zámerom textu je poukázať na osobitosti rozhodovacieho, a to najmä odvolacieho procesu, ktorý je v režime infozákona špecifický, pričom dôraz je venovaný osobitnej kategórii...
Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 1. 10. 2020
Chemické látky sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rizikový faktor, ktorý je potrebné identifikovať, posúdiť riziká pri práci a nastaviť vhodné postupy pri...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021

Autorsky spracovaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie - Spotrebitelia a premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Vykonanie zápisu opravy chyby do katastra nehnuteľností, ktoré je výsledkom neformálneho konania o oprave chyby podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona, má formu opatrenia orgánu...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Autori v príspevku analyzujú zákon NR SR č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý zavádza natrvalo do slovenského právneho poriadku...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Mgr. Jana Čipková

Príspevok identifikuje základné iracionality protidrogovej politiky so zameraním na tresty hroziace užívateľom marihuany. 

Dátum publikácie: 15. 6. 2021

Je disciplinárnym previnením, ak advokát po skončení zastupovania nevyhovie žiadosti klienta o vyúčtovaní svojej odmeny.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta, ustanovený rozhodnutím Centra právnej pomoci v konaniach vo veci starostlivosti súdu o maloletých, informuje klienta o doručení...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M, Mgr. Monika Martišková, PhD.
Uplynul rok od účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z., pričom v aplikačnej praxi sú rezonujúce významné interpretačné problémy. Rozdielna postupnosť v rozhodovacej praxi všeobecných...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.