Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 21 869 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Dimensions Consulting Services s.r.o, Martina Javůrková, MBA
Právny stav od: 13. 4. 2021
V tomto článku sa budeme venovať webovým stránkam z komerčnej sféry. Primárne nás bude zaujímať nie ich dizajn, obsah a funkcie, ale bezpečnosť a súlad s GDPR. Pozrieme sa na...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2021
Zámerom príspevku je zadefinovať legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, priblížiť proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2021
Rozpočet predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, prostredníctvom ktorého sa realizujú ich základné úlohy a funkcie. Jeho základnou úlohou je...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2021

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2021
Zostavovanie rozpočtu je súčasťou rozpočtového procesu. Rozpočtový proces je ustanovený postup pre prípravu, zostavenie, schvaľovanie, analýzu, realizáciu a hodnotenie rozpočtu...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2021
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy každý rok pre subjekty verejnej správy vydáva príručku, v ktorej...
Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2021
Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešenia spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase čoraz častejšie upriamuje pozornosť na...
Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2021
Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešenia spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase čoraz častejšie upriamuje pozornosť na...
Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Výber obsahuje 50 rozhodnutí krajských súdov k problematike doručovania v pracovnoprávnych vzťahoch. Týkajú sa všeobecne doručovania, doručovania písomností zamestnávateľa...
Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom článku je poskytnúť tipy, ako viesť porady efektívne tak, aby splnili svoj účel, s dôrazom na špecifiká online mítingov.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.