Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 127 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 9. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019
Cieľom príspevku je upozorniť na zmeny v školstve, ktoré prináša zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej...
Dátum publikácie: 18. 9. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019

Práve novelou zákona proti byrokracii sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 informačným systémom verejnej správy stáva centrálny register detí, žiakov a poslucháčov.

Dátum publikácie: 18. 9. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019
Podľa § 6 ods. 19 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Mária Krempaská
Právny stav od: 1. 1. 2019
Správnym a včasným nastavením preventívnych protipožiarnych opatrení sa môže predísť škodám a stratám, ktoré je ťažké a nákladné nahradiť. Podnikatelia často nemyslia na prevenciu...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD., doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
Celoslovenské testovanie na určenie pohybových predpokladov pre šport kladie mimoriadne nároky na legislatívnu, ekonomickú, metodologickú a realizačnú oblasť. Výber talentov je...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Séria monotematických štúdií, ktoré sa pokúšajú priblížiť problematiku administratívnej justície v Anglicku odbornej verejnosti v Slovenskej republike. Ich zámerom je poukázať na...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Záver preukázaný časom a dátami nielen v Slovenskej republike hovorí, že vo vrcholovom športe uspeje iba drvivá menšina z oň sa usilujúcich mladých ľudí. Aký ďalší osud a s ako...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D
Právny stav od: 1. 1. 2019
Problematika verejného záujmu je jedna z najdôležitejších a zároveň najkomplikovanejších tém v rámci správneho práva. Osobitne má tento pojem a jeho aplikácia význam v stavebnom...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
V tomto článku svoju pozornosť sústredíme najmä na problematiku obstarávania nehnuteľného majetku (s aktuálnymi zvýhodneniami) a zdaňovania príjmov z jeho predaja, a to so...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
V tomto príspevku sa venujeme vybraným otázkam daňového exekučného konania, a to so zameraním na prepojenie právnej úpravy daňového poriadku so závermi rozhodovacej činnosti...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené