Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 996 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a)...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Príjem z pracovnoprávneho vzťahu študenta je príjmom zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu. Ak študent dosiahne plnoletosť, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako podnikateľ alebo...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Študent môže vykonávať prácu na dohodu, uzatvorením pracovnej zmluvy či na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Príjem z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Rozhodujúcim kritériom pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činosti je vek 18 rokov, t. j. podnikať ako fyzická osoba môže aj študent strednej školy a vysokej školy...
Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 24. 11. 2020
Bolo novelizované nariadenie o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Koronavírus SARS-CoV-2 je klasifikovaný na...
Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 15. 3. 2021
Zákonom č. 67/2021 Z. z. je s účinnosťou od 15.3.2021 novelizovaný zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a zákon o Environmentálnom fonde. Touto novelou dochádza najmä k zavedeniu...
Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých...
Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Podľa § 3 ods. 6 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a...
Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Príspevok rozoberá zložky platu a funkčného platu, funkčný plat riaditeľa. Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.