Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 029 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 30. 5. 2020
V Zbierke zákonov SR vyšla pod č. 137 s účinnosťou od 30. mája 2020 novela nariadenia vlády SR č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania...
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018
Výskyt neželaného bezpečnostného incidentu je postrachom každej organizácie. Nezvládnutý incident dokáže celú organizáciu skompromitovať, spôsobiť jej finančnú ujmu a v konečnom...
Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 27. 3. 2020
V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, má zamestnanec viacero možností, ako mu môže byť mzda vyplatená. Čo však v prípade, ak zamestnávateľ nemá finančné...
Dátum publikácie: 31. 5. 2020
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Podmienky elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci upravuje zákon o e-Governmente. Zákon o e-Governmente sa odo dňa svojho vyhlásenia viackrát novelizoval a obsahuje mnoho...
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 5. 2020
Keďže lehoty podávania daňových priznaní za rok 2019 uplynuli počas obdobia pandémie koronavírusu, špecificky sa v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo...
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 5. 2020
Termíny, kedy vzniká a zaniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie a termíny, kedy vzniká a zaniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO v prípade...
Dátum publikácie: 26. 5. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 20. 5. 2020
Novela 120/2020 Z. z. rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Zmeny boli prijaté v dôsledku predĺženia lehoty na podanie daňových...
Dátum publikácie: 26. 5. 2020
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak chce organizácia riešiť kybernetickú bezpečnosť cieľavedome, musí si ujasniť úlohu kybernetickej bezpečnosti v organizácii, pochopiť a stotožniť sa s pojmom riadenie...
Dátum publikácie: 26. 5. 2020
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 26. 5. 2020
Projekt „Prvá pomoc“ sa začal realizovať 6. apríla 2020. Postupne boli spustené všetky 4 opatrenia. Do 15. mája 2020 bolo umožnené predkladanie žiadostí za mesiac marec 2020. Aj po...
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Bc. Michal Pecek
Právny stav od: 30. 11. 1990
Čo má vlastne bezpečnosť spoločné s regálmi a rebríkmi? Ako vieme, každá jedna firma skladuje materiál a tovar v regáloch a je jedno, či ten tovar používa na predaj alebo ho má pre...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené