Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 586 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Povinnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom sa pravidelne menia. Dôvodom sú často zmeny na úrovni Európskej únie, ktoré sme ako členovia Európskej únie povinní transponovať do...
Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Novela 2019 nadobudla platnosť už 27. decembra 2019 a jednotlivé jej časti nadobúdajú účinnosť postupne až do 1. januára 2023 (ide o tzv. delenú účinnosť zákona). Ide o rozsiahlu...
Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Príspevok sa zaoberá diskutovanou otázkou o právnej povahe tzv. mobilných domov, ktoré získavajú čoraz väčšiu popularitu aj na území Slovenskej republike. Keďže právo na ňu nedáva...
Dátum publikácie: 20. 11. 2020
Autor: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Ing. Ján Jasenovec, PhD.
Právny stav od: 1. 11. 2020
Bezpečnosť v podmienkach obce/mesta je interdisciplinárna. V článku popísaná pestrosť bezpečnosti a rizík v rôznych procesoch má svoje vyhranené prejavy, avšak je aj čiastočne...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2020
V príspevku poskytneme odpovede na množstvo otázok spojených s financovaním originálnych školských kompetencií – základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
V pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty. V peňažnom denníku sa rieši...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Z pohľadu DPH je potrebné viesť záznamy pri zdaniteľných plneniach z pohľadu preukázateľnosti transakcie. Povinnosť vyhotoviť faktúru definuje § 72 zákona o DPH. Povinnosť...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
V tejto časti príspevku si ukážeme názorné príklady účtovania základných transakcií vo väzbe na DPH. Ide o situácie, keď sa vystavujú faktúry s prenosom daňovej povinnosti, ale i s...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
V nasledujúcich riadkoch sú prezentované najčastejšie príklady pri cezhraničných transakciách – nadobudnutie tovaru z EÚ v domácej a cudzej mene z pohľadu odberateľa, kedy sa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.