Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 23 výsledkov
Právny stav od: 1. 1. 2021
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci a upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon o majetku obcí. Ten priamo vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové...
Právny stav od: 1. 9. 2020
Jedným z dôležitých oprávnení obce je aj určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb (prevádzkový čas). Nástrojom na túto reguláciu je prijatie všeobecne...
Právny stav od: 1. 1. 2020
V rámci územia obce môže dochádzať k vylepovaniu najrôznejších oznamov formou plagátov. Tie môžu mať podobu predvolebnej agitácie v rámci volebnej kampane alebo iného druhu...
Právny stav od: 1. 4. 2019
Miestne referendum vyhlasuje vždy obecné zastupiteľstvo. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozná dva spôsoby vyhlásenia referenda: ako povinnosť (obligatórne), ako možnosť...
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z povinných náležitostí prevádzkovania pohrebiska v obci je prevádzkový poriadok pohrebiska.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebisko v časti obce určuje šírka ochranného pásma pohrebiska, určujú pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so...
Právny stav od: 1. 2. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020
Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a...
Právny stav od: 1. 5. 2018

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.