Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 405 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 3. 2021
V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Smernica upravuje výšku...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Predpis upravuje podmienky pre odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi, v súlade so zákonom o odmeňovaní, so...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup vykonania skutočnej hodnoty finančného majetku a dokladovej inventarizácie finančného majetku, vymenovanie inventarizačnej...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup vykonania analýzy čistej realizovateľnej hodnoty zásob a dokladovej inventarizácie skladových zásob, vymenovanie...
Právny stav od: 1. 2. 2021
Nočná práca je práca vykonávaná v časovom rozmedzí od 22:00 do 6:00 nasledujúceho dňa. Pracovná pohotovosť je zdržiavanie sa zamestnanca na vopred dohodnutom mieste nad rámec bežne...
Právny stav od: 1. 9. 2015
Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Všetky podmienky prevádzky školy a povinnosti školy sú detailne rozpracované v prevádzkovom poriadku školy. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 24 ods. 5 písm....
Právny stav od: 1. 1. 2021
Vnútorný mzdový predpis upravuje spôsob odmeňovania zamestnancov spoločnosti, ktorá predpis vydala. Mzda je podľa Zákonníka práce plnenie peňažnej alebo nepeňažnej hodnoty...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon o majetku obcí. Ten priamo vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.