Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 430 výsledkov
...
Právny stav od: 25. 3. 2020
Cieľom právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s...
Právny stav od: 24. 3. 2020

Cieľom zákona je prijatie niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a niektorých opatrení v justícii.

Právny stav od: 24. 3. 2020
Cieľom zákona je umožniť v presne vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu...
Právny stav od: 12. 2. 2020
Zákonom sa ruší vianočný príspevok, ktorý sa transformuje na novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok. Podľa zákona suma 13. dôchodku je vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Podľa novej právnej úpravy profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní...
Právny stav od: 5. 12. 2019

Snahou novej právnej úpravy je vyriešiť spoločensky nežiadúce otázky pri výkone správy bytového fondu a prispieť k zdravej finančnej kondícií bytových domov na Slovensku.

Právny stav od: 27. 9. 2019

Cieľom zákona je zmierniť dopady globálneho problému plytvania potravinami.

Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je rozšíriť účely vysielania ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákonom sa precizujú ustanovenia...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je zabezpečiť spomaľovanie spotreby, resp. lepšieho využívania zdrojov, aby bolo chránené životné prostredie a zároveň sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je doplniť do Trestného zákona skutkovú podstatu nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené