Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 848 výsledkov
...
Právny stav od: 8. 1. 2021

Cieľom zákona odstránenie súčasného nevyváženého právneho postavenia medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom.

Právny stav od: 8. 1. 2021
Základným cieľom zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom....
Právny stav od: 18. 12. 2020
Účelom zákona je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo...
Právny stav od: 8. 1. 2021

Cieľom zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke (tzv. vrakov).

Právny stav od: 8. 1. 2021
Cieľom zákona je doplniť zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov tak, že bude oprávňovať hlavné mesto a jeho mestské...
Právny stav od: 8. 1. 2021
Cieľom zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa...
Právny stav od: 8. 1. 2021

Cieľom zákona je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát.

Právny stav od: 8. 1. 2021
Cieľom zákona je posilnenie postavenia Štatistického úradu Slovenskej republiky (jeho koordinačnej role) v rámci národného štatistického systému pri tvorbe štatistického portfólia,...
Právny stav od: 8. 1. 2021

Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj.

Právny stav od: 23. 12. 2020
Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.