Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 891 výsledkov
...
Právny stav od: 27. 5. 2021
Cieľom zákona je pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a...
Právny stav od: 30. 6. 2021
Cieľom zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov (ďalej len „GreenPass“) v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov.
Právny stav od: 16. 4. 2021
Cieľom zákona je zmena podmienok, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorí sa zúčastní na zhromaždení...
Právny stav od: 15. 4. 2021
Zákon rieši zníženie ročného objemu finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie...
Právny stav od: 25. 2. 2021

Cieľom zákona je posilniť legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov.

Právny stav od: 16. 4. 2021

Zákonom sa mení lehota dokedy odo dňa porušenia povinnosti možno uložiť pokutu za spáchanie správneho deliktu.

Právny stav od: 16. 4. 2021
Cieľom a hlavným účelom tohto zákona je odobratie nezaslúžených benefitov poskytovaných v dôchodkovom zabezpečení bývalým vrcholovým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu...
Právny stav od: 16. 4. 2021
Novelou sa do zákona zaraďujú potrebné definície pojmov zariadenie na rozvod tepla, odovzdávacia stanica tepla a odberné tepelné zariadenie. Ide o pojmy zaužívané v praxi, v...
Právny stav od: 14. 6. 2021
Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych následkov spôsobených vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v segmente...
Právny stav od: 16. 4. 2021
Cieľom zákona, ktorým sa mení školský zákon  je zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.