Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 929 výsledkov
...
Právny stav od: 15. 10. 2021
Cieľom zákona je právna úprava poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva na nový účel vzhľadom na krízovú situáciu vyhlásenú v súvislosti s ochorením...
Právny stav od: 31. 8. 2021
Základným cieľom zákona je detailnejšou úpravou postupu kolízneho opatrovníka prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa a taktiež prispieť k...
Právny stav od: 31. 8. 2021
Novelou sa zavádza do zákona č. 184/1999 Z. z. možnosť obce za účelom navádzania účastníkov cestnej premávky použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri...
Právny stav od: 30. 8. 2021
K cieľom zákona patrí zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v...
Právny stav od: 30. 8. 2021
Cieľom zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania...
Právny stav od: 30. 8. 2021

Zákon bol prijatý základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov Národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Právny stav od: 10. 11. 2021
Cieľom novely zákona je reagovať na aktuálny stav v spoločnosti týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním aktuálnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID – 19. Na tento účel sa preto...
Právny stav od: 30. 8. 2021
Cieľom zákona je osobitným spôsobom upraviť povyšovanie do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe a vymenúvanie do vojenskej hodnosti alebo povyšovanie do vojenskej hodnosti...
Právny stav od: 11. 8. 2021

Primárnym cieľom je zavedenie ďalších efektívnych nástrojov boja proti daňovým podvodom. 

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.