Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 599 výsledkov
...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Cieľom zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Cieľom zákona je posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním...
Právny stav od: 23. 9. 2020
Zákonom sa predovšetkým upravujú ustanovenia týkajúce sa triedeného zberu komunálnych odpadov. Cieľom zákona je stabilizovať systém nakladania s triedeným zberom komunálnych...
Právny stav od:
Základným cieľom zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe je implementácia príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/848. Zákon sa zameriava najmä zavedenie vstupného...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Cieľom zákona je umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy na rovnakých, resp. podobných princípoch, ako je to v...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Hlavným cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Účelom zákona je odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy v § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Zákon reaguje na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na kontrolu hospodárenia vodárenských spoločností z novembra 2019, v rámci ktorej boli zistené závažné...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Zákonom sa upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom...
Právny stav od: 18. 6. 2020
Cieľom zmeny zákona (zbraňovej amnestie) je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.