Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 456 výsledkov
...
Právny stav od: 20. 5. 2020
Cieľom zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo...
Právny stav od: 12. 5. 2020
Cieľom zákona je transformovať Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie...
Právny stav od: 12. 5. 2020
Cieľom zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila...
Právny stav od: 12. 5. 2020
Cieľom zákona je reagovať na situáciu, ktorá nastala v spoločnosti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 vo vzťahu k implementácii pomoci a...
Právny stav od: 11. 5. 2020
Účelom zákona je upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie...
Právny stav od: 4. 5. 2020
Cieľom novej právnej úpravy zefektívniť výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka, zvýšiť vek dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov na účely poskytnutia služobného...
Právny stav od: 28. 4. 2020
Cieľom zákona sú úpravy pre potreby aplikačnej praxe v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Zákonom sa zriaďujú mobilné odberové miesta a...
Právny stav od: 4. 5. 2020
Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej...
Právny stav od: 14. 5. 2020
Účelom zákona je podporiť uplatňovanie a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19 proporcionálnym a ústavne...
Právny stav od: 29. 4. 2020
Cieľom zákona je pomoc podnikateľom a ostatným spravodajským jednotkám spočívajúca v možnosti orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku prijímať opatrenia, ktoré v súčasnej vládou...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené