Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 808 výsledkov
...
Právny stav od: 13. 1. 2021

Cieľom zákona je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Právny stav od:
Predmetom zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“ novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (čl. I). Jej účelom je...
Právny stav od: 15. 10. 2020

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2021, 2022 a 2023.

Právny stav od: 2. 12. 2020
Zákon je reakciou na riešenie situácie štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov po 31. decembri 2020, ktorým končí...
Právny stav od: 1. 10. 2020

Zákon nadväzuje na zmeny v ústavnom zákone č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Právny stav od: 1. 10. 2020
Právna úprava sa zameriava na reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť,...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Cieľom zákona je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Zákon reflektuje na situáciu spôsobenú vyššou mocou a pre prijímateľov investičnej pomoci, ktorí mali v čase priamych aj nepriamych obmedzení plniť niektoré relevantné podmienky a...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Zákonom sa prioritne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa upravujú...
Právny stav od: 2. 12. 2020

Cieľom zákona je umožniť, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série mohol byť dvojnásobný.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.