Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 55 208 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...
Dátum publikácie: 8. 12. 2021

Je disciplinárnym previnením, ak advokát ako zástupca klienta zostane v jeho veci nečinným.

Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Ak je starosta opätovne zvolený do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné obdobie musí byť vysporiadané i z hľadiska dovolenky, v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z., ako...
Dátum publikácie: 8. 12. 2021

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie - Zákonnosť prerušenia daňovej kontroly v dôsledku žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií.

Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Advokát, ktorý v období pozastavenia výkonu advokácie prevezme od klienta peňažné zálohy za právne služby, spočívajúce v právnom zastúpení klienta v konaní o správnej žalobe,...
Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Autor: JUDr. Peter Šamko
Cieľom príspevku je v základných bodoch priblížiť možné vyvodzovanie trestnej zodpovednosti daňového subjektu ako aj daňového poradcu za spáchanie daňových trestných činov...
Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Autor: JUDr. Peter Šamko
Cieľom príspevku je v základných bodoch priblížiť možné vyvodzovanie trestnej zodpovednosti daňového subjektu ako aj daňového poradcu za spáchanie daňových trestných činov...
Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Autor: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Článok sa zameriava na predmet útoku pri trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti zahrňujúce tzv. sexuálne trestné činy.

Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Autor: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Cieľom príspevku je preskúmať problémy spojené s prípustnosťou dôkazov z mobilných aplikácií v trestných konaniach s dôrazom na autentifikáciu dôkazov.

Dátum publikácie: 8. 12. 2021
Autor: Mgr. Lucia Čerňanová PhD.
Právny stav od: 9. 4. 2020
Zákon o ochrane ovzdušia vo svojich ustanoveniach vymedzuje ciele kvality ovzdušia, medzné hodnoty, systém hodnotenia kvality ovzdušia a informovanosť o stave ovzdušia a jeho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.