Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 44 978 výsledkov
...
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Riaditelia škôl a školských zariadení bez ohľadu na právnu subjektivitu školy alebo školského zariadenia sa v súlade s § 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Štatutár a zároveň konateľ spoločnosti má telefónnu službu O2, pričom faktúra je napísaná na jeho meno. Môže si takúto faktúru zaradiť do účtovníctva svojej s. r. o.? Používa ho k...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Rodinný dom bol zdedený pred 10 rokmi, príjem z predaja domu by bol oslobodený. Problematický je pozemok, ktorý k domu prislúcha, pretože tento rodičia užívali a žili v domnienke,...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
SZČO (platiteľ DPH) pod jedným IČO vykonáva dve hlavné činnosti, a to elektroinštalatérstvo a chov japonskej prepelice za účelom predaja prepeličích vajec a mäsa ako samostatne...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec nemá starú dovolenku, od 8. 12. 2018 je práceneschopný. V 8/2019 chce skončiť PN a čerpať dovolenku. Má nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2019
Zdravotnícki pracovníci slúžia pohotovosti na pracovisku v týždni od 15,30 hod. do 7,00 hod., t. j. 15,5 hodiny. Cez víkend slúžia od 7,00 hod. do 7,00 hod., t. j. 24 hodín. V...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 31. 12. 2016

Ako má postupovať obec, ak poplatník nezaplatil vyrubený poplatok za miestny rozvoj v lehote splatnosti?

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010
V prípade, že zamestnanec - riadiaci pracovník - podľa potreby cestuje na obchodné rokovania do iných členských štátov, Srbska, resp. Veľkej Británie s potenciálnymi, príp....
Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2005
Ako zaradiť nasledovný majetok do odpisových skupín: betónové ploty, prípojky (kanalizačná, vodovodná a plynová), spevnené plochy asfaltové, spevnené plochy zo zámkovej dlažby,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené