Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 087 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Ako je potrebné postupovať pri vyplatení dividend v roku 2019 za roky 2003 až 2018? Aké povinnosti má zamestnanec, aké zamestnávateľ, v akej výške bude platiť daň a odvody na...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Podlieha predaj obchodného podielu v s. r. o. zdaneniu daňou z príjmu, ak predávajúci je spoločník - fyzická osoba, ktorý nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003
Firma vlastní ovocné stromčeky, pestovateľské celky boli zaradené do majetku v roku 2018, v roku 2019 plánuje predávať vlastnú úrodu. Ako správne účtovať nedokončenú výrobu v...
Právny stav od: 23. 8. 2019
Zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom...
Právny stav od: 1. 9. 2019

Smernica na stanovenie interných postupov pri vybavovaní petícií, ktoré sú určené orgánom mesta/obce.

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Firma je v likvidácii, eviduje už len peniaze na účte, pričom záväzky má všetky vyrovnané. Eviduje i vklady spoločníkov vložené do spoločnosti a zaúčtované na účte 413. Je možné v...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Spoločnosť má v práci zamestnaných študentov v rámci duálneho vzdelávania, ktorých chce motivovať a možno si ich aj zaviazať na spoluprácu po skončení školy tým, že im zaplatí kurz...
Právny stav od: 22. 8. 2019

Zámerom legislatívy na úseku pohrebníctva bolo vytvoriť prostredníctvom ochranných pásiem pietne miesta na pohrebiskách.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené