Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 48 457 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 25. 4. 2020
Majú vysoké školy a univerzity nárok na odpustenie odvodov do SP za apríl 2020? Všetky vysoké školy a univerzity boli zatvorené v apríli 2020 na základe rozhodnutia Úradu verejného...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 14. 12. 2019
Cieľom článku je zhrnutie požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pred požiarmi v súvislosti s manipuláciou a skladovaním potravín a potravinových výrobkov z hľadiska...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Ako má občianske združenie postupovať pri podávaní daňového priznania za rok 2019? Môže sa celý príjem z reklamy považovať v roku 2019 za oslobodený? Preukazuje sa použitie príjmu...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Základná škola zriadená obcou má právnu subjektivitu. Má dve organizačné zložky, a to je základná škola s materskou školou a základná umelecká škola. Financovaná je teda z...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak zamestnávateľ poskytne učiteľovi pracujúcemu z domu počas vyhlásenia mimoriadnej situácie finančný príspevok na stravovanie, musí byť tento príspevok zdanený?

Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Riaditeľka v materskej škole nastupuje na materskú dovolenku. Kolegyňa, ktorá by ju mohla nahradiť, má VŠ vzdelanie, prvú atestáciu, ale druhú atestáciu nemá. Ako sa má v tomto...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zamestnanec má tarifný plat podľa kvalifikačných predpokladov 578,50 €. V rámci výpočtu mzdy sa mu doplatí doplatok do minimálnej mzdy 580 €. Ako sa má však správať v súvislosti s...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 4. 4. 2020

Dokedy má obec v roku 2020 povinnosť predložiť a schváliť záverečný účet za rok 2019?

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Budova je v katastri zapísaná ako polyfunkčná budova, v ktorej sú vybudované byty pre fyzické osoby. V katastri je zapísaná polyfunkčná budova, polovicu budovy využívajú lekári a...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené