Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 612 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. Juraj Bališ
Článok analyzuje princíp kontradiktórnosti, jeho obsah, funkcie a význam pri posudzovaní spravodlivosti procesu. Zameriava sa na posúdenie náležitostí kontradiktórneho konania v...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. Dávid Kaščák
Príspevok sa venuje prezumpcii neviny, ktorá je považovaná za jednu zo základných zásad trestného konania a za základné právo v zmysle viacerých medzinárodných dokumentov a taktiež...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.
Moderná technológia s jej potenciálom ďaleko prekonáva súčasné technologické možnosti a radikálne mení povahu (aj) právnického povolania. Článok popisuje hnacie prvky moderného...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.
Autorka analyzuje významný inštitút procesného práva – právoplatnosť. Tento inštitút skúma z hľadiska jeho genézy, situácie de lege lata a vyznačovania na aplikačných aktoch v...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Článek pojednává o pachtu. Nejprve se zabývá obecnými otázkami. Pojednává o základním ustanovení tohoto smluvního typu, o účelu pachtu, péči pachtýře jako řádného hospodáře a...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Článok sa zaoberá povinnosťou členských štátov Európskej únie zabezpečiť efektívnosť trestného stíhania vo svetle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 5. júna 2018 vo veci...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. Ján Šanta, PhD., JUDr. Štefan Zeman, PhD.
Autori analyzujú právnu úpravu ochrany finančných záujmov EÚ v trestných zákonoch vybraných členských krajín únie a porovnávajú ju s úpravou podľa § 261 až § 263 Trestného zákona...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Príspevok analyzuje charakter (povahu) pôsobností, ktorými na jednotlivých úsekoch verejnej správy disponuje slovenská územná samospráva. V prvej časti článku sa autor zaoberá...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené