Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 640 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Důvodová zpráva zpracovaná k občanskému zákoníku uvádí, že nová úprava díla (podle § 2586 – § 2635 občanského zákoníku) má odstranit dualismus úpravy neobchodní a obchodní smlouvy...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: JUDr. František Bonk, PhD.
Dátum 26. február 2019 je významný pre medzinárodné daňové plánovanie. Súdny dvor EÚ totiž vtedy delimitoval vyhýbanie sa daňovým povinnostiam pri cezhraničnej distribúcii úrokov....
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Údaje sa stávajú čoraz cennejším artiklom pre tých, ktorí ich ovládajú. Osobné údaje zohrávajú čoraz väčšiu úlohu vo všetkých oblastiach našich životov a naše životy sú čoraz viac...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Autor sa v článku zaoberá inštitútom akcesorického spoluvlastníctva spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a priľahlého pozemku, ktoré je nerozlučne spojené s...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen
Evropská komise se již dva roky snaží vypořádat se v rámci adaptace směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky 85/374/EHS s novými otázkami odpovědnosti, vyvstávajícími při používání...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Podnet k takejto debate zaznel v Rádiožurnále a za jeho predmet bolo pomenované stretnutie dekanov právnických fakúlt SR, rektora UK s ministrom spravodlivosti a predsedom...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Mgr. Anna Kucejová
Vďaka darcovstvu orgánov, tkanív a buniek možno zachrániť ľudské životy alebo zlepšiť ich kvalitu. Neplodnosť predstavuje jeden zo zdravotných problémov, ktorý je práve aj vďaka...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: JUDr. Michal Matulník
Autor analyzuje voľby sudcov Ústavného súdu SR, ktoré prebehli v rokoch 1992 až 2015. Vychádza pritom výlučne zo zdrojov dostupných v digitálnom archíve Národnej rady SR a zo...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Mgr. Tomáš Gajdoš
Autor sa s poukazom na povahu európskej regulácie v oblasti konkurzov snaží poskytnúť ucelený náhľad na problematiku právnej úpravy zahájenia konkurzného konania a vyhlásenia...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené