Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 660 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Mgr. Ivan Kundrát
Príspevok predstavuje komplexnú analýzu zákonného zákazu uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa Autorského...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Mgr. Ján Ivančík
Článok sa zaoberá vybranými aplikačnými nedostatkami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, so zameraním na obchodné spoločnosti ovládané, vlastnené alebo...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: JUDr. Andrea Frťalová, PhD.
V predkladanom príspevku prechádzame vývojom prirodzených práv a postupne náš pohľad zúžime na základné ľudské právo na život. V prvej časti začneme pohľadom na vznik základných...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: JUDr. Martin Mihók
Informačno-technické prostriedky predstavujú skupinu moderných, cenných, ofenzívnych zaisťovacích inštitútov, zasahujúcich do základných ľudských práv a slobôd, bez využitia...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Mgr. Tomáš Buchta, PhD., LL.M.
Článok analyzuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-72/15 Rosneft. Konkrétne sa zameriava na otázku, ako súd týmto rozsudkom spresnil svoju jurisdikciu v oblasti...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: JUDr. Dominika Cukerová
Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti predstavuje majetkovú dispozíciu vkladateľa, ktorá má potenciál zasiahnuť do právneho postavenia jeho veriteľov a vo výsledku...
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Mgr. Karin Vrtíková
Obsahom príspevku je vymedzenie pojmov previazaných s organizovaným zločinom jednak v zmysle Trestného zákona a jednak na podklade judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky....
Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Z námi zvoleného grafického vyjádření je vidět, že zobrazené vztahy nejsou tak komplikované, jak se obecně soudí. Je však třeba vždy respektovat kogentní ustanovení. Pokud je pak...
Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Článok reaguje na nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Autor sa konkrétne zamýšľa, či v novom právnom predpise došlo k posilneniu právomocí lokálnej samosprávy regulovať...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.