Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 6 315 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť15/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Rozbaliť14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
Rozbaliť12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby
Rozbaliť11/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné p
Rozbaliť9/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť8/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Rozbaliť5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Rozbaliť4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech
Rozbaliť2/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť374/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, FIX %
Rozbaliť373/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, CPI %
Rozbaliť372/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 %
Rozbaliť361/2019 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Rozbaliť358/2019 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Rozbaliť355/2019 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Rozbaliť354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Rozbaliť353/2019 Sb. - Nominační zákon
Rozbaliť349/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Rozbaliť348/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené