Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 13 výsledkov k 10. 7. 2020
Rozbaliť460/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Rozbaliť333/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť352/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Rozbaliť41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Rozbaliť7/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Rozbaliť274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Rozbaliť189/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť458/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
Rozbaliť383/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť110/2002 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 5. února 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. února 2002
Rozbaliť109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
Rozbaliť203/1947 Sb. - Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v §5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené