Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 23 výsledkov k 11. 7. 2020
Rozbaliť328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Rozbaliť414/2013 Sb. - Vyhláška o vodoprávní evidenci
Rozbaliť178/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Rozbaliť98/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Rozbaliť5/2011 Sb. - Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Rozbaliť94/2009 Sb. - Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
Rozbaliť232/2006 Sb. - Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
Rozbaliť431/2001 Sb. - Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Rozbaliť428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
Rozbaliť274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích
Rozbaliť462/2000 Sb. - Nařízení vlády k provedení krizového zákonu
Rozbaliť305/2000 Sb. - Zákon o povodích
Rozbaliť240/2000 Sb. - Krizový zákon
Rozbaliť137/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
Rozbaliť318/1991 Sb. - Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohodpodárskom fonde Slovenskej republiky
Rozbaliť7/1985 Sb. - Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se prověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Rozbaliť116/1978 Sb. - Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Rozbaliť71/1977 Sb. - Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Rozbaliť118/1976 Sb. - Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Rozbaliť67/1976 Sb. - Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené