Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 15 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť309/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rozbaliť248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
Rozbaliť173/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Rozbaliť172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Rozbaliť170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Rozbaliť169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Rozbaliť168/2016 Sb. - Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Rozbaliť134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
Rozbaliť380/2013 Sb. - Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb
Rozbaliť311/2011 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
Rozbaliť297/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Rozbaliť110/2007 Sb. - Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
Rozbaliť377/2005 Sb. - Zákon o finančních konglomerátech
Rozbaliť320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole
Rozbaliť219/1992 Sb. - Naridenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené