Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 18 výsledkov k 5. 7. 2020
Rozbaliť227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404 a zrušení části usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207
Rozbaliť110/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
Rozbaliť65/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
Rozbaliť357/1991 Sb. - Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
Rozbaliť317/1991 Sb. - Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podminekach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia
Rozbaliť503/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
Rozbaliť326/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
Rozbaliť41/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
Rozbaliť55/1986 Sb. - Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Rozbaliť105/1984 Sb. - Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Rozbaliť55/1983 Sb. - Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Rozbaliť150/1982 Sb. - Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Rozbaliť88/1982 Sb. - Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
Rozbaliť79/1968 Sb. - Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
Rozbaliť41/1966 Sb. - Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích
Rozbaliť106/1961 Sb. - Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
Rozbaliť131/1960 Sb. - Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech
Rozbaliť109/1946 Sb. - Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené