Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 244 výsledkov k 15. 10. 2019
Rozbaliť253/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Rozbaliť198/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť153/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Rozbaliť323/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Rozbaliť313/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť312/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Rozbaliť250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
Rozbaliť218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Rozbaliť154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Rozbaliť115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Rozbaliť114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Rozbaliť102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Rozbaliť465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Rozbaliť464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Rozbaliť451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Rozbaliť450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Rozbaliť373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené