Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 105 výsledkov k 15. 10. 2019
Rozbaliť253/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Rozbaliť198/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť153/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Rozbaliť313/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť312/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Rozbaliť250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
Rozbaliť218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Rozbaliť115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Rozbaliť114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Rozbaliť102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Rozbaliť465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Rozbaliť464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Rozbaliť451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Rozbaliť450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Rozbaliť373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
Rozbaliť324/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené