Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 10 výsledkov k 23. 9. 2020
Rozbaliť325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rozbaliťo1/c24/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.
Rozbaliť54/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rozbaliť285/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Rozbaliť172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
Rozbaliťo1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
Rozbaliť250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rozbaliťr1/c2/2000 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb.
Rozbaliť156/1949 Sb. - Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.