Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 18 výsledkov k 2. 4. 2020
Rozbaliť297/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 16 č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Rozbaliť123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
Rozbaliť444/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Rozbaliť322/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Rozbaliť432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Rozbaliť77/1993 Sb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť382/1992 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť224/1992 Sb. - Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
Rozbaliť149/1992 Sb. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
Rozbaliť301/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
Rozbaliť184/1990 Sb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
Rozbaliť11/1985 Sb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Rozbaliť37/1967 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Rozbaliť36/1967 Sb. - Zákon o znalcích a tlumočnících
Rozbaliť121/1947 Sb. - Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
Rozbaliť206/1946 Sb. - Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů
Rozbaliť38/1946 Sb. - Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené