Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 75 výsledkov k 20. 2. 2020
Rozbaliť5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Rozbaliť369/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť359/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Rozbaliť132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Rozbaliť93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Rozbaliť17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Rozbaliť299/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť198/2013 Sb. - Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
Rozbaliť207/2012 Sb. - Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Rozbaliť206/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Rozbaliť205/2012 Sb. - Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Rozbaliť199/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť179/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
Rozbaliť3/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Rozbaliť467/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť245/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť210/2010 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy
Rozbaliť102/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť490/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Rozbaliť455/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené