Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 44 výsledkov k 30. 5. 2020
Rozbaliť196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
Rozbaliť250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Rozbaliť256/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Rozbaliť227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Rozbaliť223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Rozbaliť358/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
Rozbaliť189/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť375/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Rozbaliť221/2006 Sb. - Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
Rozbaliť413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Rozbaliť377/2005 Sb. - Zákon o finančních konglomerátech
Rozbaliť59/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Rozbaliť474/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť417/2004 Sb. - Zákon o patentových zástupcích
Rozbaliť131/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť243/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Rozbaliť173/2002 Sb. - Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené