Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 18 výsledkov k 4. 8. 2021
Rozbaliť325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rozbaliť54/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rozbaliť251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích
Rozbaliť250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rozbaliť179/2016 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
Rozbaliť97/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 46 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 29 odst. 1 písm. f) č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Rozbaliť248/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst
Rozbaliť129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence
Rozbaliť218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Rozbaliť312/2001 Sb. - Zákon o státních hranicích
Rozbaliť274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích
Rozbaliť273/2001 Sb. - Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
Rozbaliť164/2001 Sb. - Lázeňský zákon
Rozbaliť52/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 83 odst. 1 č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Rozbaliť258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví
Rozbaliť445/1990 Sb. - Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
Rozbaliť393/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkov
Rozbaliť156/1949 Sb. - Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.