Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 54 výsledkov k 20. 10. 2019
Rozbaliť226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Rozbaliť161/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Rozbaliť291/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť235/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbaliť432/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť424/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbaliť122/2015 Sb. - Vyhláška o policejním označení
Rozbaliť454/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť301/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
Rozbaliť300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
Rozbaliť186/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení částí ust. vybraných předpisů
Rozbaliť176/2012 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
Rozbaliť36/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbaliť407/2011 Sb. - Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Rozbaliť341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Rozbaliť384/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 23 písm. c) č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Rozbaliť44/2009 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
Rozbaliť468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Rozbaliť465/2008 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené