Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 12 výsledkov k 27. 5. 2020
Rozbaliť279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť19/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Rozbaliť306/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť346/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť243/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.
Rozbaliť52/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Rozbaliť169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
Rozbaliť18/1994 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Rozbaliť294/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené