Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 46 výsledkov k 28. 3. 2020
Rozbaliť70/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Rozbaliť298/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Rozbaliť228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
Rozbaliť191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic
Rozbaliť301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zá
Rozbaliť379/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť363/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb.
Rozbaliťo1/c79/2002 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Rozbaliť142/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.
Rozbaliť364/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů
Rozbaliť312/2001 Sb. - Zákon o státních hranicích
Rozbaliť306/1996 Sb. - Ujednání o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
Rozbaliť181/1996 Sb. - Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou
Rozbaliť234/1993 Sb. - Smlouva o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Rozbaliťo3/c47/1990 Sb. - Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
Rozbaliť207/1990 Sb. - Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
Rozbaliť126/1989 Sb. - Smlouva o průběhu státních hranic mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
Rozbaliť169/1988 Sb. - Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
Rozbaliť49/1987 Sb. - Dohoda o výstavbě silničního obchvatu a o zřízení nového silničního hraničního přechodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky
Rozbaliť112/1982 Sb. - Smlouva o společných státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené