Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 14 výsledkov k 21. 10. 2019
Rozbaliť250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Rozbaliť132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
Rozbaliť227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Rozbaliť139/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Rozbaliť236/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku průkazu lesní stráže
Rozbaliť101/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
Rozbaliť78/1996 Sb. - Vyhláška o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
Rozbaliťr1/c58/1991 Sb. - Redakční sdělení o opravě chyby
Rozbaliť282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Rozbaliť174/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
Rozbaliť37/1990 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
Rozbaliť35/1978 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
Rozbaliť8/1965 Sb. - Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965
Rozbaliť64/1947 Sb. - Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené