Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 32 výsledkov k 14. 7. 2020
Rozbaliť110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů
Rozbaliť10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
Rozbaliť82/2018 Sb. - Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
Rozbaliť437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Rozbaliť297/2016 Sb. - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Rozbaliť386/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
Rozbaliť333/2015 Sb. - Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Rozbaliť317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
Rozbaliť181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti
Rozbaliť395/2012 Sb. - Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Rozbaliť357/2012 Sb. - Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
Rozbaliť242/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
Rozbaliť241/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Rozbaliť432/2011 Sb. - Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Rozbaliť405/2011 Sb. - Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
Rozbaliť363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
Rozbaliť94/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích
Rozbaliť88/2011 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
Rozbaliť529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
Rozbaliť528/2005 Sb. - Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené