Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 542 výsledkov k 24. 2. 2021
...
Rozbaliť76/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť75/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Rozbaliť74/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č.143, kterým ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí jak postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních
Rozbaliť73/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 141 o nařízení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra a schvaluje možnost cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez podmínky
Rozbaliť72/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 140, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
Rozbaliť71/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 137 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky...
Rozbaliť70/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 136 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky
Rozbaliť69/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 135 o uložení subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření
Rozbaliť68/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 134 o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
Rozbaliť67/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 133 o zákazu ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy
Rozbaliť66/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 132 poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení byly splněny podmínky
Rozbaliť65/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 131 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče...
Rozbaliť64/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 130, kterým vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
Rozbaliť63/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 129 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení...
Rozbaliť62/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 128, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
Rozbaliť61/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 127 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
Rozbaliť60/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č.126 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb...
Rozbaliť59/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
Rozbaliť48/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech...
Rozbaliť22/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření vyhlášených pod č. 595/2020 Sb., č. 598/2020 Sb., č. 599/2020 Sb., č. 10/2021 Sb., č. 11/2021 Sb. a č. 12/2021 Sb.
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.