Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 50 výsledkov k 30. 5. 2020
Rozbaliť186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
Rozbaliť395/2017 Sb. - Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
Rozbaliť384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
Rozbaliť381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
Rozbaliť257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru
Rozbaliť121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
Rozbaliť91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť100/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť34/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť385/2010 Sb. - Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
Rozbaliť490/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Rozbaliť281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Rozbaliť481/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť49/2006 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
Rozbaliť226/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliťo1/c138/2002 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
Rozbaliť205/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť148/2001 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Rozbaliť370/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené