Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 41 výsledkov k 4. 8. 2021
Rozbaliť191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Rozbaliť394/2016 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSP
Rozbaliť211/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbaliť71/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 1 č. 141/1961 Sb., trestní řád
Rozbaliť254/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
Rozbaliť275/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 137 odst. 1 č. 99/1963 Sb., OSP
Rozbaliť292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
Rozbaliť147/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 237 odst. 1 písm. c) č. 99/1963 Sb., OSP
Rozbaliť266/2010 Sb. - Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
Rozbaliť198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon
Rozbaliť79/2009 Sb. - Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
Rozbaliť62/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 200da odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbaliť129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence
Rozbaliť104/2008 Sb. - Zákon o nabídkách převzetí
Rozbaliť595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Rozbaliť221/2006 Sb. - Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
Rozbaliť115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství
Rozbaliť377/2005 Sb. - Zákon o finančních konglomerátech
Rozbaliť499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě
Rozbaliť491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.