Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 17 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť201/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Rozbaliť227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Rozbaliť296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Rozbaliť158/2000 Sb. - Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
Rozbaliťr1/c95/1996 Sb. - Redakční sdělení o opravě chyb ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb.
Rozbaliť241/1996 Sb. - Dohoda o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu
Rozbaliť240/1996 Sb. - Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu
Rozbaliť263/1995 Sb. - Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG)
Rozbaliť71/1995 Sb. - Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL)
Rozbaliť52/1995 Sb. - Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), a přístup Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Úmluvě
Rozbaliť62/1974 Sb. - Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí
Rozbaliť144/1964 Sb. - Úmluva o pevninské mělčině
Rozbaliť92/1964 Sb. - Úmluva o volném moři
Rozbaliť58/1957 Sb. - Vyhláška o o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři
Rozbaliť21/1956 Sb. - Pravidla o zabránění srážkám na moři
Rozbaliť68/1955 Sb. - Mezinárodní úmluva o volném okraji námořních lodí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené