Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 35 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť338/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Rozbaliť170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Rozbaliťo1/c109/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.
Rozbaliť266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Rozbaliť174/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť300/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť348/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Rozbaliť270/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť190/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. čl. 8 odst. 2 věty druhé a zamítnutí návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 vyhlášky města Ostrova č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění č. 7/2005
Rozbaliť164/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích
Rozbaliť302/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. 17 vyhlášky obce Svojšín č. 5/2003 o místních poplatcích
Rozbaliť211/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 128/2000 Sb., o obcích, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 4 odst. 2 č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Rozbaliť229/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť205/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za komunální odpad
Rozbaliť274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích
Rozbaliť269/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení článku 5 vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
Rozbaliť48/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené