Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 17 výsledkov k 16. 5. 2021
Rozbaliť8/2021 Sb. - Katalog odpadů
Rozbaliť543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Rozbaliť541/2020 Sb. - Zákon o odpadech
Rozbaliť183/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milo
Rozbaliť184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/200
Rozbaliť169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť168/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Rozbaliť157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem
Rozbaliť9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť19/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, vyhláška o odpadech
Rozbaliť470/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. vyhlášky města Louny č. 1/2003 o komunálním a stavebním odpadu
Rozbaliťr1/c96/2005 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb. vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.
Rozbaliť106/2005 Sb. - Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Rozbaliť43/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 9 a 10 č. 125/1997 Sb., o odpadech
Rozbaliť38/2000 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., přijatému Parlamentem dne 18. ledna 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. února 2000
Rozbaliť605/1992 Sb. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.