Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 36 výsledkov k 25. 2. 2021
Rozbaliť370/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť161/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Rozbaliť273/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť242/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
Rozbaliť135/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
Rozbaliť134/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
Rozbaliť424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Rozbaliť41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Rozbaliť384/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
Rozbaliť189/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť177/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť163/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
Rozbaliť161/2008 Sb. - Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
Rozbaliť304/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Rozbaliť206/2005 Sb. - Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Rozbaliť160/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění
Rozbaliť189/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
Rozbaliť156/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Rozbaliťo1/c19/1996 Sb. - Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.