Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 105 výsledkov k 9. 4. 2020
Rozbaliť68/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
Rozbaliť319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
Rozbaliť137/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Rozbaliť115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Rozbaliť26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Rozbaliť184/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Rozbaliť82/2018 Sb. - Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
Rozbaliť459/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
Rozbaliť454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Rozbaliť437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Rozbaliť385/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017
Rozbaliť272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Rozbaliť267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
Rozbaliť205/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
Rozbaliť83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
Rozbaliť30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Rozbaliť25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Rozbaliť456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
Rozbaliť425/2016 Sb. - Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené