Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 12 výsledkov k 18. 8. 2019
Rozbaliť79/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Rozbaliť298/2018 Sb. - Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Rozbaliť132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
Rozbaliť30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Rozbaliť285/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Rozbaliť226/2013 Sb. - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Rozbaliť247/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
Rozbaliť149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Rozbaliť84/1996 Sb. - Vyhláška o lesním hospodářském plánování
Rozbaliť80/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
Rozbaliť96/1977 Sb. - Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Rozbaliť155/1964 Sb. - Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení §43 lesního zákona
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené