Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 27 výsledkov k 4. 6. 2020
Rozbaliť186/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
Rozbaliť131/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Rozbaliť163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Rozbaliť426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Rozbaliť314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
Rozbaliť376/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2015, FIX %
Rozbaliť375/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %
Rozbaliť373/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky. 2012 – 2017 II, FIX %
Rozbaliť71/2011 Sb. - Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů
Rozbaliť290/2009 Sb. - Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Rozbaliť365/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Rozbaliť377/2005 Sb. - Zákon o finančních konglomerátech
Rozbaliť501/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce
Rozbaliť197/2002 Sb. - Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně
Rozbaliť87/1995 Sb. - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
Rozbaliť106/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny
Rozbaliť112/1992 Sb. - Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
Rozbaliť50/1979 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa
Rozbaliť163/1968 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně
Rozbaliť1/1950 Sb. - Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené