Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 47 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť264/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Rozbaliť279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
Rozbaliť127/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Rozbaliť260/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť24/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Rozbaliť254/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Rozbaliť391/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť419/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Rozbaliť340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Rozbaliť295/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť212/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť30/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Rozbaliť362/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Rozbaliť281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Rozbaliť1/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť18/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 4 odst. 2 a přílohy č. 2 č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní
Rozbaliť377/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Rozbaliť261/2007 Sb. - Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené